दूरध्वनी: +86 838-2900585 / 2900586

फॅक्टरी टूर

fdasdf

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

एसएमटी पॅच कार्यशाळा

hgd

PCBA वेल्डिंग लाइन

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

डिव्हाइस लाइन

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

तीन प्रूफिंग कोटिंग

तीन प्रूफिंग कोटिंग

तीन प्रूफिंग कोटिंग

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

मॉड्यूल लाइन

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली

कारखाना (6)

डिव्हाइस लाइन

कारखाना (७)

कमिशनिंग लाइन

कारखाना (8)

डिव्हाइस लाइन

कारखाना (8)

संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

आर आणि डी चाचणी क्षेत्र

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

तीन मीटर पद्धत anechoic चेंबर

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

तीन मीटर पद्धत anechoic चेंबर

एसएमटीपॅच कार्यशाळा

तुमचा संदेश सोडा